Ngày nay, nhà thông minh ngày càng hoàn thiện và đảm bảo rằng chúng ta không lãng phí quá nhiều năng lượng không cần thiết để bảo vệ môi trường. Có nhiều thiết bị trong hầu hết các cửa hàng để chúng ta sử dụng trong nhà thông minh của mình, chúng có thể bao gồm: Hệ thống loa không dây, máy điều nhiệt, robot trong nhà, máy giặt, máy dò nước, màn hình sử dụng năng lượng gia đình và khóa cửa.